Sıfır Atık Sokağı

Atıksız Sokak Projesi;

Kadıköy genelinde atık toplama çalışmalarımızın sonuçları hakkında veri elde etmek, atık toplama yöntemimizi değiştirerek atık toplama oranlarında yaşanan farkı ölçümlemek, Atıksız Yaşam Standartlarına uygun etkin ve sürdürülebilir bir toplama sistemi geliştirmek amacıyla başladığımız Atıksız Yaşam Hareketi projesidir.

Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında 600 kişilik nüfusa sahip Zühtüpaşa Mahallesi, Asım Us Sokak pilot Sıfır Atık Sokağı olarak belirlenmiştir. Atıksız yaşam standartlarına uygun etkin ve sürdürülebilir bir toplama sistemi geliştirmek amacı ile hayata geçirilen çalışma kapsamında sokaktaki 21 binada tüm geri kazanılabilir ve evsel nitelikli atıklar saha ekiplerimiz tarafından toplanarak, atık miktarları ölçümlenmiştir. Daha sonra sokak için hazırlanan atık toplama takvimi tüm sokak sakinlerine kapıdan dağıtılmış, apartmanlara ambalaj, cam ambalaj, organik atık toplama kutuları yerleştirilmiştir.

 

 

Proje kapsamında 3 Temmuz  2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 5255 kg organik atık, 7705 kg geri dönüştürülebilir/geri kazanılabilir atık  toplanmış, sokağın geri dönüşüm oranı %19 olarak ölçümlenmiştir. 

 

Hedeflerimiz;

- Proje öncesi belirlenen atık karakterizasyonunun iyileştirilmesi

- Bilgilendirme çalışmaları ile birlikte çevresel duyarlılığın sokak genelinde yaygınlaştırılması

- Toplama sistemine dahil olmayan binaların ilçe toplama sistemine dahil edilerek, geri dönüşümü mümkün olan atık toplama miktarının arttırılması ve buna bağlı olarak evsel atık miktarının azaltımının sağlanması

Bu hedefler doğrultusunda sokak genelinde; Atıksız Yaşam Adımlarını sokak sakinlerimizle birlikte uygulayabileceğimiz farkındalık çalışmaları ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Çöpümüzü azaltmak mümkün mü, Çöpe ne atıyoruz, Attığımız şey geri dönüşüme atılabilir mi,  çöpe atmak yerine başka bir amaçla kullanılabilir mi? satın aldığımız noktada tükettiğimiz her şeyin atık haline geleceğinin farkında mıyız vb. soruları birlikte sorduğumuz ve cevaplarını aradığımız bilgilendirme çalışmalarımız ile tüm sokak sakinlerine ulaşmayı amaçlıyoruz.

Çöp depeolama alanlarına giden atık miktarını azaltma çalışmalarımızda en etkili olacağını düşündüğümüz adım; organik atıkların kompostlaştırılması adımıdır. Görülmektedir ki evsel atık miktarlarımızın büyük bir çoğunluğu organik atıklardan oluşmaktadır, organik atıkları ilk kez evlerden kaynağında ayrı toplayarak kompostlaştırma çalışması yapacağımız Asım Us Sokakta sokak sakinlerinin projeye katkısı çok değerlidir.


Atıksız Yaşam Sokağı Tanıtım Videosu


Atıksız Yaşam Sokağı Nedir?


2021 yılında Atıksız Yaşam Sokağı olarak Belirlenen Asım Us Sokak’ta yer alan 21 binada tüm geri kazanılabilir ve evsel nitelikli atıklar saha ekiplerimiz tarafından toplanarak, atık miktarları ölçümlenmiştir. Proje kapsamında 19 Apartmana ve 189 daireye bilgilendirme yapılmış, broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Apartmanlara atık türlerinin ve toplama günlerinin yer aldığı atık toplama takvimleri asılmıştır. Tüm apartmanlara biyobozunur atıklar, geri kazanılabilir atıklar, cam atıklar için 3’lü geri dönüşüm setleri dağıtılmış ve sokağa kompost sandığı yerleştirilmiştir. 3 Temmuz 2021 tarihinde sokak sakinlerine 30 kişinin katılımıyla kompost ve atık yönetimi eğitimi verilmiştir.

2021 yılı Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında sokağa yerleştirilen ilk kompost sandığı 27 Kasım 2021 yılında hasat edilmiş ve 1.200 kg kompost oluşmuştur. Sokakta tohum ekme etkinliği gerçekleştirilmiş, “Balkon Bahçeciliği Eğitimi” verilmiştir. 40 kişinin katılımı ile vatandaşlara dağıtılan saksılara mevsim sebzelerinin tohumları ekilmiş ve sokakta hasat edilen kompost kullanılmıştır.


2022 yılında da Atıksız Yaşam Hareketi Projelerinden olan "Atıksız Yaşam Sokağı" Zühtüpaşa Mahallesi’nde yer alan Asım Us Sokak’taki 21 binada geri kazanılabilir ve evsel nitelikli atıkların saha ekiplerimiz tarafından toplanması ve ölçümlenmesi ile devam etmektedir.

Apartmanlarda bulunan 3’lü geri dönüşüm setleri aracılığı ile biyobozunur, geri kazanılabilir ve cam atıkların ayrı biriktirilmesinin sağlandığı Sokak’ta bu yıl 12,58 ton atık toplanmıştır.