İklim Krizi ile Mücadele Birimi

İklim Krizi ile Mücadele Birimi

İklim Değişikliği ve Koordinasyon Birimi

Adres                    : Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kat:4 Oda: 514 Kadıköy / İstanbul
Tel                         : (0216) 542 50 00 -1537-1635
Web Sitesi            : iklim.kadikoy.bel.tr / cevre.kadikoy.bel.tr
E-posta                 : [email protected]

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Koordinasyon Birimi, ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında kurumumuzu temsil eden, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, kurumsal ölçekte ve İlçe ölçeğinde gerçekleştirilen her türlü uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimimiz, bir yandan iklim değişikliğinin Kurumsal ve İlçe ölçeğindeki etkilerinin gözlemlenebilmesi için çalışmalarını yürütürken bir yandan da 2030 yılına kadar Kurumsal ve İlçe ölçeğinde sera gazı emisyonlarının hesaplanması, %40 oranında azaltılması ve iklim değişikliğine adaptasyona yönelik hazırlanan “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Adaptasyon Eylem Planları”nın uygulanması çalışmalarını yürütmektedir.

Kadıköy’de katılımcı bir bakış açısıyla, ekolojiye duyarlı, sürdürülebilir bir yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması için gerekli kriterlerin belirlenmesi için araştırmalar yaparken, İklim değişikliği etkilerini azaltıcı ve kentin iklim değişikliğine adapte olmasını sağlayacak bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, kent ortakları ile paylaşmaktadır.

İklim Değişikliği ve Koordinasyon Bürosu görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında kurumumuzu temsil eden, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, kurumsal ölçekte ve İlçe ölçeğinde gerçekleştirilen her türlü uygulama faaliyetlerini sürdüren birimdir.
  2. İklim değişikliğinin Kurumsal ölçekteki etkilerinin gözlemlenebilmesi için, “Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması” çalışmalarını yürütür.
  3. Kurumsal ölçekte su ve enerji verimliliğine yönelik sürdürülebilir kaynak kullanımını geliştirici faaliyetler yürütür.
  4. İlçe ölçeğinde  “Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Azaltılması”na yönelik Kadıköy İklim Eylem Planı’nı çalışmalarını sürdürür.
  5. İlçemizde ekolojiye duyarlı yaşam ve yapılaşma bilincinin oluşturulması için gerekli kriterlerin belirlenmesi için araştırmalar yapar ve yaptırır,  bilgilendirme toplantıları düzenler, kent ortakları ile paylaşır.
  6. Çalışmaların etkilerini anlayabilmek için her ölçekte ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütür.
  7. Ekolojiye Duyarlı Yeşil Bina-Mahalle Kriterlerinin oluşturulması için araştırma yaparak, konuyla ilgili analiz çalışmalarını yürütür.