Atık Pil ve Akümülatörler

Atık Pil ve Akümülatörler

İlgili Yönetmelik: 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

İlçemizdeki atık pil toplama ünitelerinde biriktirilen kullanım ömrünü tamamlamış atık piller Yönetmelik kapsamında Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) tarafından türlerine göre (şarjlı/şarjsız) ayrıştırılmaktadır.

2021 yılında İlçemizde 188 noktada atık pil toplama kutusu (direk tipi) ile toplama yapılmıştır. Ayrıca İlçemizdeki okullar, işyerleri ve binalarda atık pil kutusu ile toplama yapılmaya devam edilmektedir.

İlçemizde kullanım ömrünü tamamlayan ve atık halini alan pillerin alıcı ortamlara bırakılması ve çöpe atılmasının engellenmesi için 2021 yılında 122 adet atık pil toplama kutusu dağıtılmıştır. Alandaki mevcut atık pil toplama kutuları ile yıl içerisinde düzenlenen kampanyalar kapsamında 8.454 kg atık pil toplanmıştır, 15 adet direk tipi pil kutusu yenilenmiştir.  

 


KADIKÖY ATIK PİL TOPLAMA KUTULARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ