Hafriyat Atıklarının Kontrolü

Hafriyat Atıklarının Kontrolü

Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne engel olmak amacıyla hafriyat ve moloz üreticisine inşaat veya kazı çalışmalarına başlayabilmeleri için zorunlu tutulan “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Kabul Belgesi” Müdürlüğümüzce verilmektedir.

Hafriyat ve moloz üreticileri; hafriyat atıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izinli döküm tesislerine, Müdürlüğümüz tarafından yönlendirilmektedir. 2022 yılında, 670 Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Kabul Belgesi düzenlenmiştir.