Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları

Yetki alanlarımız dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul İlan Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” Kuralları çerçevesinde belirlenen reklam öğeleri ile ilgili Müdürlüğümüze gelen başvuru ve şikâyet dilekçeleri incelenmekte, mahallinde kontrolleri yapılmakta, kurallara aykırı bulunanların kaldırılması için yasal işlemler yapılmaktadır.

Tabela Müracaatları

İlgili Yönetmelik: İBB İstabul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği 2014

2022 yılında Müdürlüğümüze iletilen 603 tabela başvurusu incelenerek mahallinde kontrolleri sağlanmış, uygun görülen ticari tanıtım öğeleri için ilgili müdürlüğe bilgi verilmiş; Uygun görülmeyen ticari tanıtım öğelerine ise müdahale edilerek oluşabilecek görüntü kirliliğinin önüne geçilmiştir.

 

Görüntü Kirliliği ile Mücadele Çalışmaları

İlgili Yönetmelik: 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

İlçemiz genelinde periyodik olarak yürütülen bölge denetimlerimizde; konteyner, duvar, ağaç vb. zeminlere izinsiz olarak asılan afiş ve reklam öğeleri ile ilgili 2022 yılında Müdürlüğümüze iletilen 164 şikâyet ekiplerimizce çözüme kavuşturulmuştur.