Geri Kazanılabilir Atıklar

Geri Kazanılabilir Atıklar

İlgili Yönetmelik: 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

2011 yılında tamamlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda, 2008 yılında hizmete giren Atık Koordinasyon Merkezi yönetiminde ve 1999 yılında hizmete giren Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunda; 2014-2021 yıllarında toplam 72.557 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır.

İlçemizde 2000 yılından beri devam etmekte olan ambalaj atıklarının toplanması faaliyetleri kapsamında, 2021 yılında 6.964 ton geri kazanılabilir ve 2.338 ton cam ambalaj atığı olmak üzere toplam 9.302 ton geri kazanılabilir atık toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmıştır. Ayrıca, 571 adet geri kazanılabilir atık kutusu dağıtılmış ve belirlenen lokasyonlara 43 adet geri kazanılabilir atık kumbarası yerleşimi sağlanmıştır.


SOKAKLARA GÖRE GERİ KAZANILABİLİR ATIK
TOPLAMA GÜNLERİ PROGRAMI


SOKAKLARA GÖRE GERİ KAZANILABİLİR ATIK
TOPLAMA HARİTASI


ATIK GETİRME MERKEZİ KUMBARALARI HARİTASI 2022


 


GERİ DÖNÜŞÜM MECLİS KARARI

09.12.2015 tarih ve 2015/177 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı ile kentsel yenileme sürecinde yenilenen bina ve sitelerde daire sayısına yeterli atık biriktirme alanı ayrılması ve iskan aşamasında geri dönüşüm konteynerı alımının kontrolünün sağlanarak, İskan Komisyonuna Müdürlüğümüz tarafından uygunluk raporu verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Aralık ayı sonunda başlayan uygulamada; yapı kullanım izin belgesi alma aşamasında başvuruda bulunan binaların geri dönüşüm konteyner alanlarının uygunluğu, Atık Koordinasyon Merkezi ekiplerimizce kontrol edilmektedir.

İSKAN AŞAMASINDA GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KONTEYNER ALANI KONTROLÜ

09.12.2015 tarih ve 2015/177 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı ile kentsel yenileme sürecinde yenilenen bina ve sitelerde daire sayısına oranla atık biriktirme alanı ayrılması ve iskan aşamasında geri dönüşüm konteyneri alımının kontrolü sağlanarak, İskan Komisyonuna Müdürlüğümüz tarafından uygunluk raporu verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

2021 yılında iskan belgesi alma aşamasında başvuruda bulunan 220 binada; atık yönetim sistemi kurulmuş, 288 konteyner ve 4.918 geri kazanılabilir atık biriktirme kutusunun uygunluğu, Atık Koordinasyon Merkezi ekiplerimizce kontrol edilmiştir.

 

Geri Kazanılabilir Atık Nedir?

  • Kağıt - Karton - Mukavva
  • Cam şişe ve Kavanozlar
  • Metaller (kola kutuları, teneke kaplar, konserve kutuları)
  • Plastikler (su, meşrubat, sıvı yağ ambalajları, deterjan kapları vb.)
  • Kompozit (süt ve meşrubat kutuları, çorba paketleri, cips vb. paketler),