Cam Ambalaj Atıkları

Cam Ambalaj Atıkları

Nisan 2013 tarihinde başlatılan cam ambalaj atıklarının kaynağında geri kazanılabilir atıklardan ayrı toplanması projesi ile yüklenici firma ile yapılan sözleşme kapsamında cam ambalaj atıklarının cam kumbaralarından toplanması düzenli hale getirilmiştir. Proje kapsamında, Anadolu Cam European Bank (EBRD) ve İspanyol firma IDOM ortaklığı ile yapılan toplantılar sonucunda cam kumbaraların verimlilik analizleri yapılarak, mahalle bazında çıkarılan haritalar ile ihtiyaç olan uygun noktalara kumbara yerleşimi sağlanmıştır.

Geri dönüşümü %100 mümkün olan cam ambalaj atıkları İlçemizdeki kumbaralar aracılığıyla geri kazanılabilir atıklardan ve evsel atıklardan ayrı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Her yıl ortalama 25 yeni kumbara ilçe geneline yerleştirilmekte olup, yılda ortalama 3.500 ton cam ambalaj atığı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

2022 yılında İlçemizde oluşan cam atıkları; HORECA Çalışması kapsamında 279 ton, Kadıköy Tarihi Çarşı bölgesinde başlatılan atık toplama çalışmaları ile 55 ton ve 387 noktadaki cam atık kumbarasından 1.227 ton olmak üzere toplam 1.561 ton cam atık ekonomiye geri kazandırılmıştır. 

* HORECA çalışması verileri grafikte yer almamaktadır.

Ayrıca, İlçemizde 2015 yılında başlatılan İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı çalışmaları kapsamında tüm inşaat sahalarında yıkım aşamasında oluşan ve ayrı olarak biriktirilen cam atıklar toplanarak ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

İşletmelerden cam ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik sahada bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte ve toplama ekipmanları dağıtılarak, işletmelerin yoğun olduğu noktalara yerleştirilen HORECA kumbaraları ile de camların ayrı toplanması sağlanmaktadır.