Organik Atıklar

Organik Atıklar

Ülkemiz ve İlimiz atık karakterizasyonunda % 70 gibi bir oranla ilk sırada olan organik atıklar hakkında ayrıntılı bir çalışma, bilgilendirme, teorik ve pratik bir eğitim olmaması nedeni ile gerek öğrencilere gerekse de yetişkinlere konu ile ilgili detaylı bilgi aktarılamamaktadır. Bu da organik atıkların geri kazanılamaması ve geri kazanımlarının mümkün olduğu hakkında toplumsal bilincin oluşturulamamasına neden olmaktadır.

Duyarlı toplumların oluşmasında çocukların eğitimi en önemli etken olduğundan anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini, organik atıkların solucanlar ile tekrar toprağa ve doğaya dönüştürülebilen ürünler olduğunu, bu muhteşem döngünün ürünü olan kompostu elde etme yöntemi ile kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi ile gelecek nesillerde çevre bilincinin oluşturulması sağlanacaktır.

Proje ile öğretmen ve öğrencilerin organik atıkların;

  1. Neden oldukları çevre sorunları,
  2. Geri dönüştürülmeleri ile elde edilen kompostun (organik gübre), çevre, tarım ve ekonomi açısından yararları,
  3. Kaynağında ayrıştırılarak kompostlaştırılması ile elde edilen kompostun yeşil alanlarda kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları,
  4. Öğrendikleri konuları aileleri arkadaşları ve çevrelerindeki kişiler ile paylaşarak, bulundukları ortamlarda davranış değişikliği yaratmaları sağlanmaktadır.

Projemiz, öğrencilerde çevre ve atık bilincinin oluşturulması ve organik atıkların dönüştürülmesinde önemli rol oynamakta olup, projenin uygulama kısmında öğrenciler hem organik atıklarını biriktirerek solucanları beslemekte hem de kompost kutularını düzenli olarak takip etmektedirler. Böylelikle, öğrenciler bir canlının sorumluluğunu almakta, bir canlının ihtiyaçlarının neler olabileceği, bakımı gibi konularda bilgi edinmektedirler. Kompost kutularında doğaya uygun bir dönüşümün nasıl oluştuğunu yakından takip etmekte, elde ettikleri kompostu çiçek/fide dikiminde kullanarak canlı ve çevre sevgisini bir arada yaşamaktadır.

Gelecek nesillerin ihtiyacı olan her türlü doğal kaynağın ancak geri dönüşüm ile korunabileceği ve düzenli depolama alanlarının verimliliği için geri dönüşümün öneminin vurgulandığı, aynı zamanda iklim değişikliği ile doğaya bıraktığımız yükün azaltılmasında etkin bir yöntem olan kompostlaştırma ile organik atıkların yönetiminde kullanılan teknik ve teknolojilerin tanıtılması ve sürdürülebilir atık yönetimi bilincinin oluşturulmasına katkı sağlanarak çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, organik atıkların geri dönüşümlerinin çevre ve ülke ekonomisi açısından önemi aşılanan öğrenciler sayesinde geleceğimize yatırım yapılmaktadır.

Ayrıca çevreye ve canlılara duyarlı öğrenciler yetiştirilmekte, uygulanabilir projelerde onların da desteği alınmaktadır. Projede anlatılanların öğrenciler tarafından uygulanması ile;

  • Doğal kaynaklar korunmakta,
  • Ekonomik kazanç sağlanmakta,
  • Çöp depolama alanlarının verimliliği arttırılmakta,
  • Su, toprak vb. kirliliklerin oluşması önlenmekte,
  • Çocuklara çevre bilinci ve canlı sevgisi kazandırılarak doğaya verilebilecek zarar en aza indirilmektedir.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA

Türkiye’de ilk defa 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, 2014 yılında İlçemizdeki 7 ilkokulun öğrencilerine Göztepe Özgürlük Parkı içinde bulunan “Kompost Eğitim ve Uygulama Merkezi”mizde teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitimlerde öğretmen ve öğrencilerin, organik atıkların solucanlar aracılığıyla tekrar toprağa ve doğaya dönüştürülebilen ürünler olduğu, döngünün ürünü olan kompostun kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmaları, öğrendikleri konuları aileleri ve arkadaşları ile paylaşarak, bulundukları ortamlarda davranış değişikliği yaratmaları hedeflenmiştir.

2015 yılında 160 öğrenci ve 17 öğretmenimiz ile gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında öğrencilerimize Esencan Bilgi Broşürü ve Küçük Yeşil Adımlar Kitapçığı dağıtılmıştır.


ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜ

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Örnek Belediyecilik Çevre Projeleri” yarışmasında 2012 yılında “ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ” alan projelerin “Tanıtım Günleri” kapsamında 13-16 Haziran 2013 tarihinde REW İstanbul 2013 “9. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı”na katılım sağlanmıştır.

2013 yılı Ekim ayı içinde Eyüpoğlu Kolejinin “Öğrenci Değişim Programı” kapsamında İspanya, İngiltere ve İsveç’ten gelen öğrenci ve öğretmenler Kompost Eğitim ve Uygulama Merkezimizi ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen ziyaret ile proje bilgileri uygulamalı olarak misafirler ile paylaşılmıştır.


2022 yılı Atık yönetimi çalışmaları kapsamında evsel atıkların çoğunu oluşturan biyobozunur atıkların kaynağından ayrı olarak toplanması ve sürdürülebilir bir şekilde geri kazandırılarak komposta dönüştürülmesi amacıyla Belediye Merkez Hizmet Binası Yemekhanesi, Rasimpaşa  Mahallesi Karakolhane Caddesinde bulunan işletmeler ve Atıksız Yaşam Sokağı olarak belirlenen Asım Us Sokak’ta bulunan konutlardan toplam 13 ton biyobozunur atık toplanmıştır. Elde edilen kompost malzeme ilçemizdeki park ve bahçelerde kullanılmaktadır.