Atık İlaçlar

Atık İlaçlar

Evsel Atık İlaçların Yönetimi

2021 yılında, evlerde son kullanım tarihi geçmiş veya farklı sebepler ile atık haline gelmiş ilaçların yaratacağı çevresel etkileri engellemek amacıyla Belediye Merkez Hizmet Binamızda bulunan atık ilaç toplama ekipmanı, Mobil Atık Getirme Merkezi ve İlçemizde bulunan 38 Aile Sağlığı Merkezi'ne yerleştirilen toplama kutuları aracılığı ile toplanan 2.000 kg evsel atık ilacın mevzuatlar çerçevesinde bertarafı sağlanmıştır.