Tarihi Çarşı Bölgesi Komisyon Denetimleri

Tarihi Çarşı Bölgesi Komisyon Denetimleri

Belediyemiz Ruhsat Denetim, Zabıta, Veteriner İşleri ve Yapı Kontrol Müdürlükleri ile Müdürlüğümüz teknik personellerinin yer aldığı komisyon tarafından Tarihi Çarşı Bölgesinde ortak denetim çalışmaları düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 123 işletme denetlenmiştir.

Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlukları doğrultusunda çevresel kirliliklerin önlenmesine yönelik 2019  yılında; 80 işletmenin baca kontrolü gerçekleştirilmiş, baca sistemlerine yağ, koku tutucu filtre elemanları monte ettirilmiştir. 61 işletmeye müzik yayınında kullanılan ekipmanların kaldırılması için tebligat yapılarak, süre sonu kontrolleri yapılmıştır.