Atık Koordinasyon Merkezi

Atık Koordinasyon Merkezi

27.11.2008 tarihinde kurulan Atık Koordinasyon Merkezi; İlçemizdeki atık cam, geri kazanılabilir atıklar, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstil atıkları ve atık ilaçların yasal prosedürler çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve atıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için (0216) 414 38 15 numaradan ulaşabilirsiniz.

Atık Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri;

  • Geri kazanılabilir atıkların yönetimi ve kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (aeee) ayrı toplanması
  • Atık piller ve akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı toplanması
  • Organik atıklar
  • Tekstil atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Genel atık yönetimi

İlçemizdeki geri dönüşümü mümkün olan atıkların belirlenen standartlar ile yasal prosedürler çerçevesinde diğer evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlayan Atık Koordinasyon Merkezi 2022 yılında toplam 6.380 talebi çözüme kavuşturmuştur.


ATIK YÖNETİMİ

Sürdürülebilir çevre yönetimi, ekonomi ve doğal çevre arasındaki dengenin korunması için, atıkların geri kazanımı en önemli basamaklardan birisidir. Bu nedenle, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller ve geri kazanılabilir atıkların geri kazanımı konularında ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen uygulamalar, Atık Yönetim Bürosu tarafından, bilgilendirme çalışmaları ile desteklenmekte ve İlçe genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

Tüm atıklar konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, İlçemiz sınırları dahilindeki işletmeler de yine Atık Yönetim Bürosu elemanları tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Ruhsat başvurusunda bulunan işletmeler, büro elemanlarımız tarafından; Bitkisel Atık Yağlar, Geri Kazanılabilir Atıklar ve Plastik Torbalar konusunda bilgilendirilmektedirler.

Ruhsat alınması yönünde gerekli olan Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi için lisanslı firmalara Atık Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirilen işletmeler, atık yağ oluşmadığını beyan ettiklerinde ise noter onaylı taahhüt belgelerini yine Merkezimize iletmektedirler.

Geri kazanılabilir atıklar konusunda ise Kadıköy Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda ruhsat alım-yenileme işlemlerinde yeterli sayıda atık ünitesi temin edecekleri hususunda taahhütte bulunan işletmeler, böylece Belediyenin ambalaj atık toplama sistemine dahil olmaktadırlar.

Geri kazanılabilir atıklarını kaynağında ayrı toplamayan, sözleşmeleri bulunmayan ve plastik torba kullanımına devam ettiği görülen işletmeler Atık Yönetim Bürosu elemanlarınca uyarılmakta, belirtilen usul ve esaslara uymadıkları takdirde haklarında yasal prosedürler uygulanmaktadır.


Atık Yönetimi İstatistikleri

 

Birim

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 Bilgilendirme Yapılan İşletme

Adet

329

258 277 226

167

111

 Toplanan Cam Ambalaj Atık

Ton

3.923

3.495 4.268 4.287

2.338

1.912

 Toplanan Geri Kazanılabilir Atık

Ton

7.797

8.176 8.759 6.922

6.964

6136

 Toplanan Atık Yağ (İşyeri ve Ev)

Ton

653

567 556 417

513

553

 Atıkları Denetlenen İşletme

Adet

329

258 277 226

167

111

 Toplam Polar Madde Ölçümü

Adet

203

64 62 67

67

71

 Toplanan AEEE Miktarı

Ton

62,3

47,2 33 24

27

18

 Toplanan Atık Pil Miktarı

Kg

6.025

3.687 10.012 7.764

8.454

5.453