Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Bölgesi Çevresel Kirlilik Kontrolü

Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Bölgesi Çevresel Kirlilik Kontrolü

İlgili Yönetmelik: 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

İlçemizde yoğun şekilde devam etmekte olan kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmalarından kaynaklanan çevresel kirliliklerin önlenmesine ve güvenliğin sağlanmasına yönelik inşaat ve hafriyat sahası ile beton santrallerinde Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında, “sahada sulama yapılıyor mu, alanda araç yıkama ünitesi var mı, yıkım aşaması için parapet yeterli mi ve yapım aşamasında file gerilmiş mi” sorularına yönelik teknik saha kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, 2021 yılında hafriyat toprağı miktarı 5000m3 üzerinde olan 32 inşaat sahasında denetim gerçekleştirilmiş olup, hafriyat araçlarının çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için inşaat sahası giriş kısmına mıcır serdirilerek; seyyar yıkama sistemlerinin kurulması sağlanmıştır.