İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü

İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü

İlgili Yönetmelik: 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 28539 sayılı Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye’de ilk kez Belediyemiz tarafından uygulanmaya başlanan ve halk sağlığını korumak amacıyla başlatılan ve İnşaat sahalarındaki tehlikeli atıkların (asbest, floresan, paratoner, PCB vb.) bertarafı ile geri dönüştürülebilir atıkların (kağıt, cam, metal, plastik, karton vb.) kazanımının sağlanması aşamalarından oluşan “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı” çalışması kapsamında, 2021 yılında 186 inşaat sahası denetlenmiş 27 inşaat sahasında asbestli malzeme tespit edilmiş; 5 binada marley (3.110 kg), 14 binada kazan (8.550 kg) ve 8 binada eternit (38.430 kg) olmak üzere toplam 50.090 kg asbest atığının bertarafı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

2015 yılında başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 2263 inşaat sahası denetlenmiş, marley, kazan, eternit ve diğer malzemeler olmak üzere toplam 838,10 ton asbest atığı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmiştir.

Asbest Verileri

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Denetlenen İnşaat Sahası Sayısı

796

618

284

144

158 186

Asbest Tespit Edilen Bina Sayısı

207

221

103

21

23 27

Bertaraf Edilen Asbest Atığı Miktarı

386,0 ton

276,70 ton

52,80 ton

17,53 ton

23,76 ton

50,10 ton

Kadıköy Belediyesi Asbest Ücret Tarifesi


İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı Projemiz 35 üye belediyenin 103 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü almıştır.