Hava Kirliliği Kontrolü

Hava Kirliliği Kontrolü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Sürekli İzleme Merkezi"nden İlçemize ait  Kükürt Dioksit (SO2), Toz (PM10), Karbon Monoksit (CO), Azot Dioksit (NO2), Ozon (O3) miktarlarına göre hava kalitesini gösteren anlık HARİTA ve RAPORLARA ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Günümüzde, her geçen gün artan hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit etmekte, doğal yaşamı ve insanları ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına ve ilerleyen teknolojiye paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Hava kirlenmesi, insan ve diğer canlılara zarar verecek miktar ve süredeki kirleticilerin, atmosfere karışması olarak tanımlanabilir. Bu kirleticiler doğal veya insan aktiviteleri sonucu atmosfere karışabilirler. Bugün çok önemli bir çevre problemi olan ve özellikle insan sağlığını etkileyen hava kirliliği ilk olarak, atmosfer bileşiklerinin değişmesiyle başlamaktadır. Atmosfer, genellikle içerisine karışan toksinli maddeleri eriterek etkisiz hale getirmesine rağmen meteorolojik ve topografik şartlara bağlı olarak devamlı bir şekilde kirlenmektedir. Çeşitli amaçlarla yakılan ateşler, fabrika, ev bacalarının dumanları ve araçların egzost gazları havaya canlı hayatına zarar veren zehirli gazların (karbon monoksit, kükürt dioksit ve nitrik asit vb.) dış ortama bol miktarda karışmasına neden olur. Mevcut durum hava kalitesini düşürdüğü gibi insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

“Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği” ve 2006/19 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, İlçemiz dâhilinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi hakkında, 23.05.2007 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize yetki devri yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde; ısınma ve pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin umuma ve komşuluk münasebetlerine verdiği zararların olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmaktadır. 

Konutların Isınma Sistemleri ve Yakıt Denetimleri:
İlgili Yönetmelik: 13.01.2005 tarih 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 

Hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla işyerleri/konutlarda yakılan katı yakıtlar kontrol edilerek mevzuatta belirtilen yasal yakıtların kullanılması sağlanmış ve bu kapsamda 2022 yılında Müdürlüğümüze iletilen 16 adet şikayet çözüme kavuşturulmuştur.

Ayrıca periyodik kontroller esnasında şüpheli görülen katı yakıt numuneleri ilgili adreslerden alınarak analizlerinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Analiz Laboratuvarına gönderilmiştir.

Pişirme Kaynaklı Koku ve Duman Denetimleri:
İlgili Yönetmelik: 04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Koku ve Duman şikâyetleri oluşturabilecek işyerlerinin denetimleri düzenli olarak yapılmakta ve Makine Mühendisleri Odası ortaklığı ile çözüme kavuşturulmaktadır. Gerekli tedbirleri almayan işyerlerine 2872 sayılı Çevre Konunu ilgili hükümleri gereği yasal işlem yapılmaktadır.

2022 yılında İlçemizdeki işletmelerin pişirme faaliyetlerinden kaynaklanan koku-duman şikayetlerine müdahale edilmektedir. Yakıt türlerine uygun ekipman kullanmayan 675 işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde pişirme yapan işletmelerde kullanılan yakıt türü, miktarı, pişirme yoğunluğu ve baca durumlarına göre uygun filtre ve baca sistemlerinin kurulması, mevcut baca sistemlerinin ise periyodik temizlik ve bakımlarının yaptırılması sağlanmıştır. Yoğun kirlilik içeren 3 adet işletme hakkında ilgili meslek odaları (Makine Mühendisleri Odası)  tarafından görüş alınarak teknik rapor hazırlatılmıştır.