Making City Project

Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 “Araştırma ve İnovasyon Programı” tarafından finanse edilen büyük ölçekli tanıtım projesi olan “Making City” 9 ülkeden 34 ortağı bir araya getirmektedir. Aralık 2018–Kasım 2023 tarihleri arasında 60 ay boyunca devam edecek olan Proje, Pozitif Enerji Bölgesi (PED) konseptini takiben düşük karbonlu şehirlere yönelik kentsel enerji sistemi dönüşümünü ele almayı ve göstermeyi hedeflemektedir.

CARTIF Teknoloji Merkezi tarafından koordine edilen projede mevcut çalışmaları ve enerji geçişi konusundaki taahhütleri doğrultusunda Groningen (Hollanda) ve Oulu (Finlandiya) “uygulayıcı”, Kadıköy Belediyesi’nin de aralarında olduğu León (İspanya), Bassano del Grappa (İtalya), Poprad (Slovakya), Vidin (Bulgaristan) ve Lublin (Polonya) gibi 6 yerel yönetim ise “izleyici” olarak projede yer almaktadır.

Projenin amacı, mevcut olan planlarla (SEAP / SECAP, SUMPs, Digital Agendas, vb.) ve yol haritalarıyla uygun şekilde birleştirilen uzun vadeli bir yaklaşımla, kentsel enerji dönüşümüne rehberlik etmektir. 6 izleyici yerel yönetimin; uygulayıcı şehirlerde yapılan enerji dönüşümünü ve mevcut uygulamaları gözlemleyerek, kendi yerel yönetim sınırları içerisinde seçilmiş olan bölgelerde enerji dönüşüm planlarını hazırlanmasını sağlamaktadır.

Aralık ayında İspanya’da gerçekleştirilen ve Kadıköy Belediyesi olarak katılım sağladığımız proje açılış toplantısında kurumumuzun bugüne kadar gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları ve hedefleri ile Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Planı Projesi kapsamında hazırlanan planlar katılımcılarla paylaşılmıştır.


Making City Projesi 2019 Yılı Çalışmaları

2019 yılı boyunca Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu takipçi ve uygulayıcı şehirlere ait özellikler toplanmış ve raporlanmıştır.

Projenin ikinci geniş katılımlı toplantısı 15-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında Groningen'de (Hollanda) gerçekleşmiştir. Toplantıda ortakların PED konseptini izleyerek kentsel enerji sistemlerini akıllı ve düşük karbonlu şehirlere dönüştürmenin ele alındığı araştırma faaliyetlerinin ilk sonuçları paylaşılmış; Groningen'de seçilen iki PED mahallesi ziyaret edilmiştir.

 2. Periyodik Toplantı 15-16 Mayıs 2019 Groningen, Hollanda

Eylül-Aralık 2019 tarihleri arasında İlçemizde PED alanı olarak tercih edilecek yerin tespiti için fizibilite, verimlilik ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Otoparkı güneş enerjisi ile elektrik üretimi açısından uygun bulunmuştur. Seçilen alanda 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan PED alanı ile Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Otoparkı'nın elektrik tüketimlerinin karşılanıp artıya geçilmesi hedeflenmektedir.


Making City Projesi 2020 Yılı Çalışmaları

Proje kapsamında; 2020 yılı içerisinde yedi kez proje toplantısı, 2 kez de periyodik toplantı gerçekleştirilmiş ve Kadıköy’ün mevcut durumu hakkında (enerji, mobilite, sosyo-ekonomik doku vb.) veriler toplanmıştır. Bu verilerin analizi ile Kadıköy’ün enerji tüketim haritaları oluşturulmuştur. Bu mevcut durum analizi kullanılarak 2021 yılında vatandaş ve paydaş katılımları ile Kadıköy’ün BAU Senaryosu (böyle gelmiş böyle gider) ve alternatif senaryoları çalışılacaktır.

 


Making City Projesi 2021 Yılı Çalışmaları

2021 yılında, Making City Projesi kapsamında 1 periyodik (06 Mayıs 2021) ve 1 ön değerlendirme toplantısı (23 Eylül 2021) düzenlenmiştir. Tüm ortakların katılım sağladığı toplantılar Covid-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi platformda gerçekleştirilmiştir.

Proje çalışmaları kapsamında; 2050 Vizyon Toplantıları, Kapasite Geliştirme Anketi, Takipçi Şehir Mikro Ölçek Analizi, Önceliklendirme Aracı, PED Çözüm Kataloğu, PED Hesaplama Metodu gibi çalışmalar tamamlanmış olup, 13 kez haftalık iş paketi toplantısına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 5 yıl sürecek olan ve 2018 yılında başlayan projenin ilk yarısının tamamlandığı Mid-Term Event 02 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı içinde ayrıca, Kadıköy Belediyesi'nin 2050 Kadıköy Vizyonunun belirlenmesi çalışması kapsamında Vatandaş Katılımı Stratejilerinin Belirlenmesi için vatandaş katılım anketi hazırlanmış ve Anlat Kadıköy Platformu üzerinden Kadıköylüler ile paylaşılmıştır. Vatandaş katılım anketi ile Kadıköylülerin iklim, enerji ve sürdürülebilirlik politikalarıyla ilgili olarak,  enerji tüketim alışkanlıklarını, tüketim davranışlarındaki değişiklik nedenlerini ve motivasyonlarını, iklim eylemlerine karşı bilinci ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda politikalar üretmek üzere veri toplamak amaçlanmıştır. anlat.kadikoy.bel.tr  adresi üzerinden 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle vatandaşlarla 10 gün süreyle paylaşılan ankete 173 kişi katılım sağlamıştır.