Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi

KURUMSAL SERA GAZI SALIMLARININ HESAPLANMASI PROJESİ

Belediyemiz 21.06.2009 yılında katılım sağladığı ICLEI koordinasyonunda gerçekleştirilen İklim Dostu Kentler Kampanyası ile birlikte, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak, REC Türkiye ortaklığında Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesini hayata geçirmiştir. Kurumsal düzeyde sera gazı emisyon envanterini hazırlayan Belediyemiz, 2010 yılı başlangıç yılı olarak kabul ettiği envanter çalışması ile birlikte ilçe ölçeğinde yapılacak çalışmalar için de ilk adımı atmıştır.

Belediyemiz her yıl tüm çalışma birimleri (kültürel, sosyal, spor, kent ve çevre, sağlık, eğitim hizmet birimleri), yetki alanındaki tüm yeşil alanlar (park), resmi ve kiralık hizmet araçları ile elektrikli hizmet araçları, taşeron hizmete ait çöp ve ambalaj atığı toplama araçlarının CO2 salımlarını hesaplamaktadır.

Hazırlanan doğrulama beyan raporuna göre Kadıköy Belediyesi 2014 yılı kurumsal sera gazı salımları 12.797,27 tCO2eq olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Belediyemizde yıllık sistematik hesaplama yöntemi kurulmuş olup her yıl bir önceki yılın verilerine göre Kurumsal Sera Gazı Salımları hesaplanmaya devam etmektedir.

Kadıköy Belediyesi Kurumsal Sera Gazı Raporları:  2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Kadıköy Belediyesi 2010 Yılı 14064 Sera Gazı Envanter Raporu (Doğrulama Beyanı)


BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

2017 yılında gerçekleştirilen Belediye hizmet birimlerinde enerji verimliliği çalışmaları kapsamında; Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Çocuk Yuvası, Akademi Kadıköy ve Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ziyaret edilmiştir. Ziyaretler sırasında birim bölümleri, elektrikli ve elektronik cihazların sayıları belirlenmiş, kullanılan cihazlara enerji verimliliği görselleri yerleştirilerek birim personelleri enerji tasarrufu ve verimliliği konularında bilinçlendirilmiştir.