Kadıköy Çevre İzleme Çalışmaları

SU, DENİZ SUYU VE ATIKSU KARAKTERİZASYONUN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARI

2021 yılında Kurum ve İlçe ölçeğinde gerçekleştirdiğimiz su verimliliği çalışmalarına yönelik, İlçemizdeki şebeke kullanım suyunun, Kurbağalıdere’nin ve İlçemiz sınırlarındaki plajlarda yüzme suyu kalitesi ve karakterizasyonunun belirlenmesi ve izlenmesine yönelik 71 adet su analizi gerçekleştirilmiştir.
Yüzme suyu kalitesi yönünde gerçekleştirilen analiz sonuçları, bilgilendirme amacıyla internet ortamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kadıköy Belediyesi 2021 Yılı Deniz Suyu Analiz Sonuçları
Kadıköy Belediyesi Deniz Suyu Numune Alım Noktaları

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi

 

 


ABDULLAH ÖĞÜCÜ KIZ ÖĞRENCİ YURDU SU VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Hızla tükenen doğal su kaynaklarımızın korunması ve 2012 yılında alının gri su meclis karanına örnek teşkil etmesi için 2013 yılında su tüketim miktarı yüksek olan öğrenci yurdumuza lavabo ve banyo sularının (gri su) arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılması için gri su arıtım projesi hazırlanmış ve APK Kurulu’na sunulmuştur. Kurul tarafından kabul edilen proje kapsamında öğrenci yurduna 10 metreküp kapasiteli Gri Su Arıtım Sistemi ve 6,5 metreküplük Yağmur Suyu Toplama Sistemi kurulmuş, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet güneş kolektörü yerleştirilmiştir.


HASSAS KULLANIM ALANLARINDA ELEKTROMANYETİK ETKİ ALANININ BELİRLENMESİ PROJESİ

2017 yılında İlçemizdeki hassas kullanım alanlarının (sağlık kuruluşları, okul vb.) elektromanyetik radyasyon maruziyet değerlerinin belirlenmesi yönünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Acıbadem, Bostancı, Caddebostan, Caferağa, Dumlupınar, 19 Mayıs ve Hasanpaşa Mahallelerinde yer alan 60 kurum (Anaokulu, Okul, Hastane) için 273 noktadan baz istasyonu ölçümü gerçekleştirilmiştir.  Yapılan ölçümler sonucu İlçemizdeki Hassas Kullanım Alanları'nın ortalama elektromanyetik radyasyon değeri 0.36 olarak tespit edilmiş olup, hesaplanan değerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin altında olduğu tespit edilmiştir.

Mahalle Adı

Okul Sayısı

Ölçüm Sayısı

Ölçüm Raporları

Acıbadem

14

55

PDF

Bostancı

9

41

PDF

Caddebostan

5

24

PDF

Caferağa

10

53

PDF

Dumlupınar

5

26

PDF

Hasanpaşa

6

25

PDF

19 Mayıs

11 49 PDF

7 Mahalle

60

273

 


KADIKÖY'ÜN HAVA KALİTESİNİN İZLENMESİ PROJESİ

İlçemiz sınırları içerisinde kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim Mahallerini kapsayan alanlarda yapılan inşai faaliyetler sonucu oluşan tozumanın neden olduğu şikayetler giderek artış göstermiştir.
Bu nedenle, Göztepe Halil Türkkan Ortaokulu, Onikiler Camii ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezine Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları yerleştirilerek, İlçemizde kentsel dönüşüm, ulaşım ve ısınmadan kaynaklanan kirliliğin tespitine yönelik PM10, PM2,5, BTEX ve Çökelen Toz değerleri 30 gün süreyle günlük olarak ölçülmüştür.  

Ölçüm sonuçlarının ulusal sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilerek, Gazete Kadıköy ve Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panel ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi ve yakınında bulunan beton santrallerinde üretim esnasında toz önleyici filtre bulunmaması ya da düzenli filtre değişimi yapılmaması, araç taşıması esnasında toz oluşması vb. nedenlerle hava kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, 644/648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bu türlü alanda her türlü uygulama yetkisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde olduğundan İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 5 beton santralinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne resmi bildirim yapılmıştır.

Ayrıca, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Avrasya Tünelinin Koşuyolu hava kalitesini olumsuz yönde etkilediğine dair gelen yoğun şikayetler üzerine Koşuyolu Yüzme Havuzumuzun bahçesine Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu yerleştirilerek, bölgedeki kentsel dönüşüm, ulaşım ve ısınmadan kaynaklanan kirliliğin tespitine yönelik PM10, PM2,5, BTEX ve Çökelen Toz değerleri 15 gün süreyle günlük olarak ölçülmüştür.

Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu