Kadıköy Belediyesi Sıfır Atık Çalışmaları

Kadıköy Belediyesi Sıfır Atık Günleri 2017

İlçemizdeki okullarda oluşan atığın en aza indirilmesi için başlatılan çalışma kapsamında 14 Aralık 2017 tarihinde Fenerbahçe Khalkedon’da İlçemiz okullarından katılan öğretmenlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurulması planlanan; atık yönetim çalışmalarının ve proje bilgilerinin paylaşıldığı bir seminer düzenlenmiştir.

Seminere; 27 anaokulu, 39 ilkokul, 33 ortaokul ve 23 liseyi temsilen 122 öğretmen ve çalışma ortaklarımız ile birlikte toplam 183 kişi katılım sağlamıştır.

İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında oluşan atığın en aza indirilmesi için başlatılan çalışma kapsamında 18 Ocak tarihinde Fenerbahçe Khalkedon’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurulması planlanan; atık yönetim çalışmalarının ve proje bilgilerinin paylaşıldığı bir seminer düzenlenmiştir.

Seminere; Kadıköy İlçesinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hastaneler ve üniversitelerin yetkilileri olmak üzere toplam 90 kişi katılım sağlamıştır.

 

 


Sıfır Atık Okul ve Kamu Kurumları Eğitimleri 2018-2019-2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçemiz okullarında gelen talepler doğrultusunda Sıfır Atık Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 2 okulda 420 öğrenci ve 26 öğretmen olmak üzere toplam 446 kişiye eğitim verilmiştir.

2019 yılında Belediyemizin Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında; ilçemiz eğitim kurumlarında 12 eğitim düzenlenmiş olup, 1134 öğrenci ve 78 öğretmenekamu kurum ve kuruluşlarında 2 kez düzenlenen eğitimlerde 25 kişiyeözel sektörde faaliyet gösteren kurumlar, mahalle gönüllüleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen 5 eğitimde 460 kişiye; belediye personeline yönelik düzenlenen 6 eğitimde 353 kişi olmak üzere toplam 25 oturumda, 2050 kişiye sıfır atık eğitimi verilmiştir.

2020 yılında Belediyemizin Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında; ilçemiz eğitim kurumlarına eğitim düzenlenmiş olup, 135 öğrenci ve 6 öğretmene; ayrıca, özel sektörde faaliyet gösteren kurumlar, mahalle gönüllüleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen 5 eğitimde 150 kişiye; belediye personeline yönelik düzenlenen 8 eğitimde 487 kişiye sıfır atık eğitimi verilmiştir.

 


Sıfır Atık Sempozyumu 2019

30 Nisan 2019 tarihinde Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen sempozyumda sıfır atık felsefesi, sıfır atık mevzuatı ve kamu ve özel sektörden iyi uygulama örnekleri; Marmara ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü uzmanları ve özel sektör temsilcilerinin sunumları ile katılımcılarla paylaşılmıştır. Tüm detaylarda sıfır atık konseptinin uygulandığı sempozyuma kamu, özel sektör ve vatandaşlar yoğun ilgi göstermiş olup, 400 kişi katılım sağlamıştır.

 


Let's Do It / Dünya Temizlik Günü Etkinliği 2019

Sivil Yaşam Derneği, JCI Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ortaklığında ve Kadıköy Belediyesi desteğiyle genç nesillere temiz bir dünya bırakılması hedefi çerçevesinde 21 Eylül 2019 günü, Yoğurtçu Parkı ve Moda Sahil boyunca gerçekleşen Dünya Temizlik Günü etkinliğimize 600 kişi katılım sağlamıştır.  Park ve sahil yolunun temizlendiği etkinlikte 700 poşet atık toplanmış olup, türlerine göre farklı poşetlerde toplanan atıklar bertaraf edilmiştir.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevreci Çocuk Çalıştayı 2019

Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim projesi kapsamında gerçekleştirilmiş atölyelerin pekiştirilmesi ve atölyelere katılmış çocuklarımızın sosyalleşerek, fikir üretmesi amacıyla yapılan Çevreci Çocuk Çalıştayı, 05 Aralık 2019 günü Tasarım Atölyesi Kadıköy'de İnönü İlkokulu ve İlhami Ahmet Örnekal İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenmiştir. Çalıştaya ilkokul düzeyinde 50 öğrenci ve 4 öğretmen katılım sağlamıştır.

Çalıştayda çocuklar güneş paneli ile çalışan oyuncak, buhar gücü ile çalışan tekne, lamba yakan rüzgar gülü, el jeneratörü, su arıtma kiti ve hava ile çalışan araba yapmışlardır. Çalıştaya katılan çocuklarımıza Belediyemizin kültür merkezlerinde oynayan çocuk oyunlarından biletler hediye edilmiştir.

 


Sıfır Atık Kurumsal Çalışmalarımız 2019-2020

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği ile tüm kamu kurum kuruluşlarında zorunlu hale getirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, hizmet birimlerimizde oluşan atıklar tartılarak izlenmiş ve ortalama 7,5-8 ton/ay atık üretildiği tespit edilmiştir. Merkez bina yemekhanesinden çıkan aylık 80 kg olan organik atıkların Ekolojik Yaşam Merkezi’nde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ofis içlerinde yer alan çöp kovaları kaldırılarak; koridorlara sıfır atık toplama ekipmanları yerleştirilmiştir.

İlçemiz genelinde uygulamakta olduğumuz Sıfır Atık Yönetim Çalışmaları'nda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması; atık kompozisyonunun tespit edilmesi, saha olumsuzluklarının önüne geçilmesi, atık toplama ünitelerinin adreslere teslim edilmesi, görsel kirliliğe neden olan ve yasal olmayan bez afişlere müdahale edilmesi için üç saha ekibi kurulmuştur.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, toplam 42 hizmet birimimizin bilgileri, Bakanlık Elektronik Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kayıt edilerek, 203 dış birim personeline bire bir eğitim verilmiştir. Hizmet birimlerimizin atık yönetimi sorumluları ve temizlik personellerine yönelik ise 100 kişiye 4 defa eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim programları sonrası birimlere toplam 950 sıfır atık toplama ve biriktirme ekipmanın yerleşimi sağlanmıştır. 

 


Merkez Hizmet Binası Atık Geçici Depolama Alanı 2020

Merkez Hizmet Binamızda düzenli bir atık toplama ve depolama sisteminin oluşturulması amacıyla, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı, Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı ve Kompost Üretim Alanı olmak üzere 3 kapalı ve korunaklı bölümden oluşan Atık Geçici Depolama Alanı kurulmuştur.  Atık depo sorumlusu belirlenmiş, sorumlu kontrolünde atıklar depolanarak atık veri kayıt sistemi oluşturulmuştur.

 


Dış Hizmet Birimlerimizde Sıfır Atık Çalışmaları 2020

Kadıköy Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurumsal çalışmalarımız kapsamında, Ana Hizmet Binamız ve 42 Dış Hizmet Birimimizde, Atık karakterizasyon çalışması yapılmış, masa altlarından çöp kutuları kaldırılmış, yapı ortak alanlarına toplam 317 adet 3’lü geri dönüşüm setleri yerleşimi sağlanmış olup, uygun renk ve türlerde atık poşetlerinin düzenli olarak birimlerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 675 Dış Hizmet Birimi personeline ve 5 çocuk yuvasından toplam 100 öğrenciye Sıfır Atık Eğitimi verilmiştir. Hizmet Birimlerimizde Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları ile Atık Saha Sorumluları belirlenmiş; gerekli teçhizatlarla birlikte bilgilendirici tabela, atık tür ve kodları da dâhil olmak üzere tüm malzemelerin yerleşimleri sağlanmıştır. Merkez Hizmet Binamız ve 37 Dış Hizmet Binamız için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alınmıştır.

 


Hizmet Birimlerinde Arıtmalı Su Sebili Uygulaması 2020

Merkez Hizmet Binamız içerisinde günde kişi başı en az 1 litre su içilerek, 2 pet şişe atığı üretilmektedir. Bu sayı günde 2.000, haftada ise 10.000 pet şişe atığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması amacıyla Merkez Hizmet Binamızın her katına arıtmalı su sebilleri yerleştirilmiş, kurumumuzda görev yapan tüm personelde farkındalık oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımızın da kullanımına yönelik, Atıksız Yaşam Dükkan’ı, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi’nde de arıtmalı su sebilleri kullanıma sunulmuştur

.

 

 

 

 

 


Sıfır Atık Kamu Kurumları Çalışmaları 2019-2020

2019 yılında İlçemiz sınırları içerisinde; 174 okul, 146 kamu ve 150 sağlık kurumuna sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulması amacı ile toplama ekipmanı (kutu, poşet) desteği verilmekte olup, bu noktalar ambalaj atık toplama sistemimize eklenerek 2019 yılı içerisinde Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında makbuz karşılığında 523,8 Ton ambalaj atığı toplanmıştır.

2020 yılında İlçemiz sınırları içerisinde; kamu kurumlarına sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulması amacı ile 58 adet Sıfır Atık Seti ve poşet desteği verilmiş olup, bu noktalar ambalaj atık toplama sistemimize eklenerek 2020 yılı içerisinde Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında makbuz karşılığında 366 Ton ambalaj atığı toplanmıştır.

 


Sıfır Atık İlçe Toplama Sistemleri

İlçemiz genelinde uygulamakta olduğumuz Sıfır Atık Yönetim Çalışmalarında verimliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması; atık kompozisyonunun tespit edilmesi, saha olumsuzluklarının önüne geçilmesi, atık toplama ünitelerinin adreslere teslim edilmesi, görsel kirliliğe neden olan ve yasal olmayan bez afişlere müdahale edilmesi için üç saha ekibi tarafından çalışmalar yapılmıştır.

Tepe Nautilus 2. Sınıf Atık Getirme Merkezi

 


Sıfır Atık Kurumsal Çalışmalarımız 2021

Belediye Merkez Hizmet Binası, yemekhanesinden çıkan aylık 50kg/ay olan biyobozunur atıkAtık Geçici Depolama Alanında bulunan kompost ünitesinde geri kazandırılarak, komposta dönüştürülmüş ve 100 kg kompost elde edilerek Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezinde ekim, dikim faaliyetlerinde kullanılmıştır.

2021 yılında merkez hizmet binamızda 20.246 kg geri kazanılabilir atık toplanmıştır. Tek kullanımlık plastiklerin azaltılması amacıylakurum içersinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2020 yılına göre 4 ton atık azaltımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 16 farklı noktada yer alan arıtmalı su sebilleri ile belediye personelimiz ve vatandaşlarımızda atık azaltımına yönelik farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.

42 Dış Hizmet Birimlerimizde, Geri dönüşüm setleri yerleştirilerek, Temel Seviye Sıfır Atık Belgeleri alınmıştır. Uygun renk ve türlerde atık poşetlerinin düzenli olarak dağıtımı gerçekleştirilmişortalama 17 tonatık toplanmıştır. 


Sıfır Atık Kamu Kurumları Çalışmaları 2021

88 adet geri dönüşüm seti ve poşet desteği verilmiş olup, bu noktalar toplama sistemimize eklenerek 2021 yılı içerisinde Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında makbuz karşılığında 453 Ton geri kazanılabilir atık toplanmıştır.


1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 2021

Atık Yönetim Sistemi kapsamında geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı biriktirilmesi, toplanması, geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin 2021 yılında inşaat aşaması tamamlanmıştır.

İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından onay süreci tamamlanan Kadıköy Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi  2022 yılında faaliyete geçirilerek hizmete açılmıştır.