Kadıköy Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali

Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ve Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı'nda yer alan "Kadıköy'de kişi başına düşen sera gazı salımlarının 2030 yılına kadar %40 azaltılması" hedefleri kapsamında, yenilenebilir enerji çalışmalarından olan Güneş Enerjisi Santrali kurulumunun gerçekleştirilebilmesi için belediyemizin uygun hizmet birimlerinde gerekli fizibilite çalışmaları gerçekleştirmiş, fizibilite çalışmaları sonucunda Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin enerji tüketimlerinin kış aylarında %20 - %30, yaz aylarında ise %50 - %60’nın olmak üzere yıllık tüketimin %43’nün karşılanacağı Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Güneş Enerji Santrali 21 Aralık 2021 tarihinde kurularak elektrik üretmeye başlamıştır.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Güneş Enerji Santrali'nin yıllık ortalama 219 MWh enerji üreteceği öngörülmüş olup, 172,8 kWp kurulu güce sahip santralde 2022 yılında toplam 2,3 MWh elektrik enerjisi üretilmiştir.

Aralık 2021 - Ekim 2023 arasında üretilen elektrik enerjisi ile (376.000 kWh) toplam 2 milyon 450 bin TL tasarruf sağlanmıştır.

Kadıköy Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Aylık Elektrik Üretimi Tablosu