Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi

Kadıköy Belediyesi, 2017 Yılı Mayıs ayında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde, Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığında başvurduğu “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)” projesi ile 49.882,20 Avro hibe almaya hak kazanmıştır.

Belediyemizin 2009 yılından beri yürüttüğü iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çabalarını destekleyen ve 15 Eylül 2017 tarihi itibarıyla başlayan projede bütüncül ve katılımcı bir modelin uygulanması amaçlanmış olup, 1 yıl süren projede birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Kent Konseyi, Muhtarlar, Kent Ortakları, Akademisyenler, STK’lar ve Kadıköy’de yaşayan ve çalışanların aktif katılımıyla; bir yerel sahiplenme platformu oluşturmak; 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratacak bir eğitim programları geliştirmek; Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı dirençli hale gelmesinde kapasiteyi arttırmak ve paydaşlar arasında sahiplenme duygusu yaratmak projede hedeflenmiştir.

24 Ekim 2017’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile duyurulan Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilerek proje başarı ile tamamlanmıştır.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere iklim.kadikoy.bel.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

FAALİYET 1:

Kadıköy Belediyesi karbon emisyon hedefleri revize edilmiş ve yeni hedeflere göre fayda-maliyet analizi yapılarak planın uygulama aşamasında vatandaşların daha aktif katılımını sağlayacak şekilde çevresel, ekonomik ve sosyal eylemlerin bir ön değerlendirmesi yapılmıştır.

FAALİYET 2:

Revize edilen karbon emisyon hedefleri doğrultusunda konusunda uzman Belediye Personeli, Kadıköy Kent Konseyi üyeleri, Muhtarlar, Kent Ortakları, Akademisyenler, STK’lardan oluşan bir ekip ile 2 kez “Uzmanlar Danışma Toplantısı” gerçekleştirilmiş olup, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Faaliyet Planı Taslağı hazırlanarak Kentsel Karbon Ayakizi Ölçüm ve İzleme Yöntemleri Rehberi (yol haritası) çıkarılmıştır.

01 Şubat 2018   Binalarda Yenilenebilir Enerji ve Güneş Panellerinin Kullanımı - Uzmanlar Toplantısı (Encümen Toplantı Salonu) 40 Uzman

13 Mart 2018     Sürdürülebilir Enerji Eylem - Uzmanlar Danışma Toplantısı (Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu) 73 Uzman

02 Mayıs 2018   İklim Değişikliği Adaptasyon - Halk Sağlığı Uzmanlar Odak Toplantısı (Kent Konseyi Toplantı Salonu) 10 Uzman

09 Mayıs 2018   İklim Değişikliği Adaptasyon - Uzmanlar Toplantısı (Kadıköy Akademi) 38 Uzman

FAALİYET 3:

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hakkında Kadıköy halkının görüşlerini almak için, 3 haftasonu süren 2 tur (30 yaş üzeri 150 kişi ve 18-29 yaş arası 150 kişi) “Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları” düzenlenmiştir. Toplantılarda katılımcılar iklim değişikliği konusunda eğitilmiş, olası senaryolar ve gerekli eylemler hakkında bilgilendirilmiş ve taslak plana ilişkin görüş ve önerileri alınarak “İklim Elçisi Sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Haziran 2018’de Kadıköy İklim Elçileri Kaıköy Kent Konseyi altında bir çalışma grubu kurmuştur. Kadıköy İklim Elçileri Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Adaptasyon Eylem Planları’nın halka duyurulması, yaygınlaştırılması ve eylemlerin gerçekleştirilmesine gönüllü olarak katılmaktadırlar.

01 Nisan 2018   İklim Elçileri Danışma 1. Toplantısı (Kozyatağı Kültür Merk.) 85 Kişi

08 Nisan 2018   İklim Elçileri Danışma 2. Toplantısı (Kozyatağı Kültür Merk.) 112 Kişi

13 Nisan 2018   İklim Elçileri Danışma 3. Toplantısı (World Cafe) 18-29 Yaş (Nazım Hikmet Kültür Merk. ) 29 Kişi

14 Nisan 2018   İklim Elçileri Danışma 3. Toplantısı (World Cafe) 30+ (Nazım Hikmet Kültür Merk.) 66 Kişi

FAALİYET 4:

21 Muhtarı Plan sürecine dahil etmek ve Mahalle İletişim Planı’nın hazırlanması çalışmaları sürecinde Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi muhtarlara tanıtılmış, görüş ve önerileri alınmıştır. Bu kapsamda oluşturulan Mahalle İletişim Planı - İletişim Stratejisi ile İklim Elçileri, kendi Mahalleleri, Mahalle Muhtarları, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Kent Konseyi arasında bir bağlantı kurulmasını sağlayarak İlçenin anlık durumu, problemlerin çözümü ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirme ve farkındalığın oluşturulması için çeşitli aktivitelerin yürütülmesini sağlamaktadırlar.

25 Nisan 2018     Muhtarların Plana Dahil Edilmesi 1. Toplantı

25 Haziran 2018  Muhtarların Plana Dahil Edilmesi 2. Toplantı

FAALİYET 5:

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Adaptasyon Eylem Planları’nı nihai hale getirme ve yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında; projeye dair toplanan görüş ve öneriler, uzman ekip ve kilit paydaşlarla yeniden değerlendirilerek planlara dahil edilmiştir. Nihai hale getirilen planlar Kadıköy Belediye Meclisi’nin onayına sunularak 06.07.2018 tarih ve 2018/99 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

FAALİYET 6:

Okul Bahçemde Dünya” Eğitim Programı ve Kitapçığı ile 3-6 yaş çocuklar için sürdürülebilir bir eğitim programı geliştirilmiştir. Kadıköy’deki 72 özel ve resmi anaokulundan 78 öğretmene “Okul Bahçemde Dünya Eğitmen Eğitimi” verilerek 4609 çocuğun iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanması sağlanmıştır.


PROJE YAYGINLAŞTIRMA VE TANITIM FAALİYETLERİ:

04 Nisan 2018:  Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Toplantısı’nda Proje Tanıtımı yapılmıştır.

24 Nisan 2018:  Tasarım Atölyesi Kadıköy’de Doç Dr. Johanna Alkan Olsson ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule SÜMER, “Kent Planlama’da İklim Değişikliği Eylem Planları Bilgi ve Deneyim Paylaşımı” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

25-26 Mayıs 2018:  Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında CODAloop Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri İçin Toplumsal Veri Döngüleri Toplantısına katılım sağlanmıştır.

31 Mayıs - 03 Haziran 2018:  İklim Elçileri, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilen Kadıköy Belediyesi 2018 Çevre Festivali’nde açtıkları stantta, İklim Eylemi Projesi’ni tanıtırken, aynı zamanda iklim değişikliğinin önlemek için Kadıköylülerin fikirlerini alan bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Ayrıca anketi dolduran katılımcılara 1.000 adet İklim Eylemi logolu cam şişe dağıtımı yapılmıştır.

31 Temmuz 2018:  Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi ve öğrencilerine İklim Eylemi Projesi’nin tanıtımı yapılmıştır (30 Kişi).

01 Eylül 2018:  Kadıköy İklim Elçileri, aşırı hava olayları, seller, zamansız yağışlarla kendini gösteren küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik farkındalık yaratmak için dünyanın dört bir yanında 89 ülkede 748 noktada gerçekleştirilen İklim İçin Ses Ver (Rise for Climate) etkinlikleri kapsamında, 1 Eylül Cumartesi günü, Koşuyolu Parkı’nda halka açık olarak, Naomi KLEIN’ın “Bu Herşeyi Değiştirir” belgesel gösterimi yapılmıştır.

08 Eylül 2018:  İklim İçin Ses Ver (Rise for Climate) etkinliklerinin ikinci ayağı olarak, İklim Elçileri’ninde katkısıyla, Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile Kadıköy Kent Konseyi’nin de yer aldığı etkinlikte yetişkinlere ve çocuklara yönelik farklı atölyeler, perküsyon gösterileri ve paneller düzenlenmiştir. Etkinliğin sonunda bir araya gelen katılımcılar İklim İçin Ses Ver yazılı yuvarlak bir pankartı el birliği ile açarken, aynı anda botlarla kıyıya yanaşan bir grup da deniz üzerinde “Yaşanabilir Kentler Fosilsiz Bir Gelecek İçin” yazılı pankart açmıştır.
Etkinliğe katılım sağlayan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt NUHOĞLU ise yaptığı konuşmada “iklim değişikliği ile mücadelede model ve yönetim anlayışının değiştirilmesi gerektiği” mesajını vermiştir.

25 Ekim 2018:  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aynur Şule SÜMER, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim görevlisi ve öğrencilerine Proje Tanıtımı ile Enerji Eylem ve İklim Değişikliği Adaptasyon Planları’nın anlatımı yapılmıştır (40 Kişi).

11-12 Aralık 2018:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Sempozyumu’na “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Proje Poster Sunumu” ile katılım sağlanmıştır.


Argüden Yönetişim Akademisi - Örnek Uygulama

Belediyemiz, 2010 yılında hazırladığı "Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı" ile iklim değişikliğine karşı ilçe genelinde ve belediye öncülüğünde alınabilecek önlem ve faaliyetleri planlamıştır. Bu çalışmaların devamı niteliğinde yürütülen "Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi" ile iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması çalışmalarımız; faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürüten ve kar amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan, İstanbul İlçe Belediyelerinin yönetişim iklimini ölçmeyi amaçlayan "Belediye Yönetişim Karnesi"nde, Kentsel Sürdürebilirlik ile İyi Yönetişimi Birleştiren “Örnek Uygulama” olarak gösterilmiştir.