Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

2012 yılında, Kadıköy'de kentsel sürdürülebilirlliğin sağlanması için başlatılan projede, başta kentsel dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği bölgelerde, mahalle/ada/bina ölçeğinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş ve belirlenen kriterler kılavuz haline getirilmiştir. Yeşil Bina ve Yeşil Mahalle Kriterlerinin yer aldığı kılavuzlar, proje kapsamında düzenlenen, Yeşil Bina Yeşil Mahalle Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Konferanslarında yerel inşaat sektörü temsilcileri, müteahhitler, proje ekipleri, ilgili dernek ve meslek odaları ile paylaşılmıştır.

Bu proje kapsamında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde bir parselde daire sayısı 200 ve üzeri veya parselin tamamı işyeri olarak 10.000 m² emsal alanı kullanılması durumunda; duş ve lavabo sularının (gri su) ayrı bir tesisatla toplanarak, geri kazanımının zorunlu tutulmasına yönelik meclis kararı alınmıştır.


KADIKÖY BELEDİYESİ GRİ SU MECLİS KARARI


EKOLOJİYE DUYARLI SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ BROŞÜRÜ