CODALoop Projesi

AB EraNET 2015 Akıllı Şehirler Programı tarafından fonlanan, Amsterdam Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi, Graz Üniversitesi ortaklığında Yıldız Teknik Üniversitesi ile P1M1 firması işbirliğinde geliştirilen ve Belediyemizin de destek verdiği CODALoop Projesinin amacı insanların enerji kullanımlarını hesaplayarak, tasarruflu enerji kullanım biçimine yönelmelerini sağlamaktır. Geliştirilen programın uygulanması ile vatandaşlar enerji kullanımlarını hesaplamakta, hangi unsurların tüketim değerlerini arttırdığını tespit etmekte ve azaltım önlemlerine yönelik fikir sahibi olabilmektedir.

Detaylı bilgi için www.codalooptr.org

 

 

 

 

 

Amsterdam'da düzenlenen CODALoop başlangıç ​​toplantısı, 4 Mayıs 2016 Amsterdam Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk toplantısında, partnerler birbirleri ile tanışmış ve kendi çalışma planlarını sunmuşlardır. Ekiplerin düşündüğü çalışma alanlarının sosyo-ekonomik koşullarının sunulmasının ardından, seçilecek tüm mahalleler hakkında kısa bir tartışma yapılmış ve ileri ki adımlar belirlenmiştir.

 

 

 

 

Projenin ikinci toplantısına Kadıköy Belediyesi ev sahipliği yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Delft Üniversitesi, Graz Üniversitesi’ni temsilen gelen proje ortaklarına 21.11.2016 tarihinde Belediyemizin ve İlçemizin tanıtımı yapılarak, mahalleler arası teknik geziler gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

CODALoop'un üçüncü toplantısı 11 Mayıs 2017 tarihinde, Graz Teknik Üniversitesi’nde yedi önemli oturum üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda platformun enerji hesaplama bölümüne ulaşımdan kaynaklanan enerji tüketimlerinin de eklenmesine karar verilmiş, veri toplama yöntemleri tartışılmış ve platformun geliştirilmesi yönünde somut adımlar tartışılmıştır.

 

 

 

 

CODALoop Projesinin ilk kullanıcı toplantısı 23 Kasım 2017 tarihinde Belediyemizin ev sahipliğinde Hasanpaşa Sosyal Destek Merkezi’nde yapılmış ve Caferağa, Feneryolu ve Sahrayıcedid Mahallelerinden çok sayıda mahalleli katılım sağlamıştır. Toplantıya elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla birlikte gelen mahalleli faturalardaki enerji tüketim verilerini CODALoop Web Platformuna girerek bireysel enerji tüketim skorlarını hesaplamış ve en düşük skora sahip 3 kullanıcıya enerji rozeti verilmiştir.

Ayrıca, Amsterdam Üniversitesi, Delft Teknik Üniversitesi, Graz Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerin bir araya geldiği CODALoop Enerji Verimli Kentsel Yaşam Tarzları İçin Topluluk Veri – Döngüler Gezi ve Paydaş Toplantısı da 30 Kasım 2017 tarihinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirilmiştir.

CODALoop Projesinin 1 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen dördüncü toplantısı ikinci kez İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Proje ortakları altı ayrı oturumda ekiplerin geldiği aşamayı ve platform hakkındaki tecrübelerini paylaştılar. Son oturumda ise projenin geleceğine yönelik adımlar tartışılmıştır.

 

 

 

 

CODALoop’un düzenlediği ve ilki geçen sene aralık ayında belediyemizin ev sahipliğinde yapılan kullanıcı buluşmalarının ikincisi 17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bireysel enerji verimli yaşam biçimine dair etkinliklerin yapıldığı buluşmada enerji verimliliği hakkında bilgi verilen kullanıcılara anket ve platform üzerinden enerji tüketim hesabı yapılarak “Enerji Günlüğüm” adlı defter, platform kullanım rehberi ve enerji verimlilik kontrol listeleri dağıtılmıştır.

 

 

 

Projenin 24 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Politika Yapıcılar Toplantısına Avusturya-Graz ev sahipliği yapmıştır. Kadıköy Belediyesi olarak katılım sağladığımız toplantıda Belediyemizin Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi tanıtım sunumu yapılarak, Graz Belediyesi yetkilikleri ile enerji verimli bölge, yenilenebilir enerji ile oluşturulan bina ziyaretleri gerçekleştirilmiş; proje süreci hakkında bilgi ve deneyimler paylaşılmıştır.