Kadıköy Belediyesi İklm Eylem Planı İzleme Sistemi

Belediyemiz, 2010 yılından beri kurumsal ve kent ölçeğinde iklim değişikliği ile mücadele konusunda azaltım ve uyum çalışmaları gerçekleştirmekte, bu kapsamda üye olduğu ICLEI ve Global Covenant of Mayors uluslararası birliklere gönüllü taahhütleri bulunmakta, CDP (Carbon Disclosure Project)’ye yaptığı çalışmalarla ilgili düzenli izleme raporları göndermektedir. Belediyemizin 2018 yılında tamamlanan ve Kadıköy Belediye Meclisi tarafından da onaylanan “Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları” kapsamında ise 2030 yılına kadar %40 oranında sera gazı azaltım hedefi bulunmaktadır.

Kurumsal ve kent ölçeğinde “Kentsel Yapılı Çevre, Ulaşım, Yenilenebilir Enerji ve Bilinçlendirme” başlıklarında azaltım, “Yeşil Alan ve Koridorlar, Kentsel Isı Adası Etkisi, Yağış ve Su Yönetimi, Halk Sağlığı ve İdari Örgütlenme” başlıklarında ise uyuma yönelik hedef ve faaliyetler yer almaktadır. Bu hedef ve faaliyete belirlenen süre içerisinde ulaşmak için İklim Eylem Planları’nın tamamlanma oranının takip edilebilmesi için “İklim Eylem Planı İzleme Sistemi Projesi” 2021 yılı Aralık ayında başlatılmıştır.

İklim Eylem Planı İzleme İç Paydaş Eğitimi

22 Aralık 2021 tarihinde Tasarım Atölyesi Kadıköy'de düzenlenen ve 60 kişinin katıldığı "İklim Eylem Planı İzleme İç Paydaş Eğitimi"ne Belediyemiz bünyesindeki bütün müdürler ve müdürlüklerde belirlenen iklim sorumluları katılım sağlamıştır.

Çalışmanın ilk ayağı olan eğitim kapsamında, Çalışmanın Amacı ve Yol Haritası, İklim İzleme Sistemi Nedir?, İklim Değişikliği ile Mücadelede Ulusal ve Yerel Çalışmalar, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Aracı, Müdürlükler İle Yol Haritasının İlanı ve Online Görüşme Tarihleri Belirlenmesi konuları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.