Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Güneş Enerjisi Santrali Kuruldu.

Stratejik Planımızda yer alan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları kapsamında Kadıköy'de kişi başına düşen sera gazı salımlarının 2025 yılına kadar azaltılması yönünde çalışmalar yapılması faaliyetimiz kapsamında, Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları içerisinde yer alan yenilenebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için uygun hizmet birimlerinde güneş enerjisi kurulumuna yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Fizibilite çalışmaları sonucunda Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin enerji tüketimlerinin kış aylarında %20 - %30, yaz aylarında ise %50 - %60’nın olmak üzere yıllık tüketimin %43’nün karşılanacağı Güneş Enerji Santralinin kurulumu sonucu yıllık 219 MWh enerji üreteceği öngörülmüş ve kurulum çalışmalarına başlanmıştır.

21 Aralık 2021 tarihinde 172,8 kWp kurulu güce sahip Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Güneş Enerji Santrali kurulumu tamamlanmıştır. Güneş enerjisinden 2021 yılında toplam 2,3 MWh elektrik enerji üretilmiştir.