Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi

Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi

KURUMSAL SERA GAZI SALIMLARININ HESAPLANMASI PROJESİ

Belediyemiz 21.06.2009 yılında katılım sağladığı ICLEI koordinasyonunda gerçekleştirilen İklim Dostu Kentler Kampanyası ile birlikte, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak, REC Türkiye ortaklığında Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesini hayata geçirmiştir. Kurumsal düzeyde dera gazı emisyon envanterini hazırlayan Belediyemiz, 2010 yılı başlangıç yılı olarak kabul ettiği envanter çalışması ile birlikte ilçe ölçeğinde yapılacak çalışmalar için de ilk adımı atmıştır.

76 çalışma birimi (kültürel, sosyal, spor, kent ve çevre, sağlık, eğitim hizmet birimleri), 54 adet yeşil alan (park), 185 adet resmi araç, 31 adet kiralık hizmet aracı, 15 elektrikli hizmet aracı ve taşeron hizmete ait, 52 adet çöp ve 18 adet ambalaj atığı toplama aracının 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 ve 2017 yılı CO2  salımları hesaplanmıştır. Hazırlanan rapora göre 2014 yılı sera gazı salımları 12.797,27 tCO2eq olarak hesaplanmıştır.
Bu konuda yıllık sistematik hesaplama yöntemi Belediyemizde kurulmuştur.

Kadıköy Belediyesi Kurumsal Sera Gazı Raporları

2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Kadıköy Belediyesi 2010 Yılı 14064 Sera Gazı Envanter Raporu (Doğrulama Beyanı)