Atık İlaçlar

Atık İlaçlar

Evsel Atık İlaçların Yönetimi

2020 yılında, evlerde son kullanım tarihi geçmiş veya farklı sebepler ile atık haline gelmiş ilaçların yaratacağı çevresel etkileri engellemek amacıyla Belediye Merkez Hizmet Binamızda bulunan atık ilaç toplama ekipmanı ve Mobil Atık Getirme Merkezi aracılığı ile toplanan 350 kg evsel atık ilacın mevzuatlar çerçevesinde bertarafı sağlanmıştır. Atık İlaç Toplama Sistemimizin İlçe genelinde yaygınlaştırılması ve Sıfır Atık Çalışmaları kapsamında, İlçemizde bulunan 38 Aile Sağlığı Merkezi'ne iç mekan atık ilaç toplama kutularının yerleşimleri sağlanmıştır.