Atık Pil ve Akümülatörler

Atık Pil ve Akümülatörler

İlgili Yönetmelik: 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

İlçemizdeki atık pil toplama ünitelerinde biriktirilen kullanım ömrünü tamamlamış atık piller Yönetmelik kapsamında Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) tarafından türlerine göre (şarjlı/şarjsız) ayrıştırılmaktadır.

2017 yılında İlçemizde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, 208 noktada atık pil toplama kutusu (direk tipi) ile toplama yapılmıştır. Ayrıca İlçemizdeki okullar, işyerleri ve binalarda toplam 1050 adet atık pil kutusu ile toplama yapılmaya devam edilmektedir. 2017 yılında, 192 adet atık pil kutusu/bidonu dağıtılmıştır.

2017 yılında, Atık Koordinasyon Merkezi’mize atık piller ile ilgili 192 talep ve bildirim gelmiş olup 6.025 kg atık pil toplanmıştır. Ayrıca, atık pil toplama bilinici oluşturmaya yönelik eğitim çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

KADIKÖY ATIK PİL TOPLAMA KUTULARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında, Belediyemizin ev sahipliğinde 7 Şubat tarihinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya İlçemiz okullarından toplam 44 öğretmen katılım sağlamıştır. Kampanya kapsamında 30 atık pil toplama kutusu dağıtılmıştır.

 

ANAOKULLARI ARASI ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI

Anaokullarında atık pillerin düzenli olarak toplanması ve öğrencilere atık pil toplama alışkanlığının kazandırılması yönünde geliştirilen kampanya 15 Aralık 2017 tarihinde başlatılmıştır. 15 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanacak olan kampanya bilgileri, okullar için hazırlanan boyama kitabı vb. görsel malzeme ile duyurulmuştur.

 

 

TAP OKUL EĞİTİMLERİ

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından ilçemizdeki 5 okulda gerçekleşen “Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı “başlıklı eğitimle; atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, çevre bilincini aşılamak böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanılabilir bir çevreye kavuşmak hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde pil nedir, nerelerde kullanılır, çeşitleri, ,zararları hakkında bilgi verilerek nasıl toplanması gerektiği bertarafı anlatılmaktadır. Melahat Akkutlu, Çiftehavuzlar, Faik Reşit Unat, Kazım Karabekir ve Bostancı Atatürk Ortaokullarında Mart ayında verilen eğitimlere 610 öğrenci ve 174 öğretmen katılım sağlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

ANAOKULLARINDA ATIK PİL TAPİ-TOPİ KUKLA GÖSTERİSİ

Atık pillerin bertarafı konusunda çevre bilinci oluşturmak üzere, Karma Drama Tiyatro ekibi tarafından 4- 6 yaş grubu çocuklar için sahnelenen TAPİ ve TOPİ isimli müzikli kukla tiyatrosunda; iki adet pilin öyküsü işlenirken çocuklara eğlenceli bir şekilde piller nedir, nasıl toplanmaları gerektiği, geri dönüşümü ve çevre konularında bilgi verilmektedir.

Caddebostan Kültür Merkezinde Nisan ve Aralık ayında Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği tarafından gerçekleştirilen kukla gösterisini 841 öğrenci ve 48 öğretmen olmak üzere toplam 889 kişi izlemiştir. Eğitim sonrası öğrenciler için katılımcı okullara eğitim setleri gönderilmiştir. Çevre Festivali kapsamında açık alan etkinliği olarak da yapılan kukla gösterisi festival katılımcılarından yoğun ilgi görmüştür.