Atık Koordinasyon Merkezi

Atık Koordinasyon Merkezi

27.11.2008 tarihinde kurulan Atık Koordinasyon Merkezi; İlçemizdeki atık cam, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler ile atık elektrikli ve elektronik eşyalar, ve tekstil atıklarıın yasal prosedürler çerçevesinde evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı süreçlerinde vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlamak ve atıklar hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için (0216) 414 38 15 numaradan ulaşabilirsiniz.

Atık Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri;

  • Ambalaj atıkları yönetimi ve kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması
  • Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (aeee) ayrı toplanması
  • Atık piller ve akümülatörlerin evsel atıklardan ayrı toplanması
  • Organik atıklar
  • Tekstil atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması
  • Genel atık yönetimi

Atık Koordinasyon Merkezi, Belediyemize iletilen istek, talep ve şikayetler doğrultusunda vatandaş ile atık toplama firmaları arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Atık Koordinasyon Merkezine Gelen Talepler

Ölçü Birimi

2015 Yılı

2016 Yılı

2017 Yılı

Ambalaj atıklarının toplanması ve malzeme talebine yönelik talepler

Adet

920

1611

1748

Cam ambalaj atıklarına yönelik gelen talepler

Adet

228

390

588

Bitkisel atık yağlar ile ilgili talepler

Adet

246

236

545

Atık piller/ aküler ile ilgili talepler

Adet

65

106

192

AEEE toplanması ile ilgili talepler ve bildirimler

Adet

500

443

476

Ruhsat başvurusunda bulunan işyeri ambalaj ünitesi taahhüt beyanları

Adet

327

300

190

İskan başvurusu, konteyner denetimleri

Adet

-

435

592

Tekstil atıkları ile ilgili gelen bildirimler

Adet

-

-

241

Diğer (öneri, bilgi vb.)

Adet

880

1465

1735

TOPLAM

Adet

3166

4986

6307

 

 

2015

2016

2017

Basılan broşür sayısı

10.000

14.000

9.550

Çevre eğitimi verilen kişi sayısı

3050

3709

3452

Dağıtılan broşür sayısı

3600

12000

3750

Çevre haftasına katılan kişi sayısı

480

500

-

Çevre Haftası dağıtılan broşür

500

500

-

Kompost eğitimi kişi sayısı

172

186

220

Kompost dağıtılan broşür sayısı

250

456

220

Toplam 49.000 broşür dağıtılmış, 19.893 kişiye eğitim verilmiştir.

 

ATIK YÖNETİMİ

Sürdürülebilir çevre yönetimi, ekonomi ve doğal çevre arasındaki dengenin korunması için, atıkların geri kazanımı en önemli basamaklardan birisidir. Bu nedenle, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller ve Ambalaj Atıklarının geri kazanımı konularında ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen uygulamalar, Atık Yönetim Bürosu tarafından, bilgilendirme çalışmaları ile desteklenmekte ve İlçe genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

Tüm atıklar konusunda yapılan bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra, İlçemiz sınırları dahilindeki işletmeler de yine Atık Yönetim Bürosu elemanları tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Ruhsat başvurusunda bulunan işletmeler, büro elemanlarımız tarafından; Bitkisel Atık Yağlar, Ambalaj Atıkları ve Plastik Torbalar konusunda bilgilendirilmektedirler.

Ruhsat alınması yönünde gerekli olan Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi için lisanslı firmalara Atık Koordinasyon Merkezi tarafından yönlendirilen işletmeler, atık yağ oluşmadığını beyan ettiklerinde ise noter onaylı taahhüt belgelerini yine Merkezimize iletmektedirler.

Ambalaj Atıkları konusunda ise Kadıköy Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda ruhsat alım-yenileme işlemlerinde yeterli sayıda atık ünitesi temin edecekleri hususunda taahhütte bulunan işletmeler, böylece Belediyenin ambalaj atık toplama sistemine dahil olmaktadırlar.

Geri kazanılabilir atıklarını kaynağında ayrı toplamayan, sözleşmeleri bulunmayan ve plastik torba kullanımına devam ettiği görülen işletmeler Atık Yönetim Bürosu elemanlarınca uyarılmakta, belirtilen usul ve esaslara uymadıkları takdirde haklarında yasal prosedürler uygulanmaktadır.