İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü

İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü

Türkiye’de ilk kez Belediyemiz tarafından uygulanmaya başlanan ve halk sağlığını korumak amacıyla başlatılan ve İnşaat sahalarındaki tehlikeli atıkların (asbest, floresan, paratoner, PCB vb.) bertarafı ile geri dönüştürülebilir atıkların (kağıt, cam, metal, plastik, karton vb.) kazanımının sağlanması aşamalarından oluşan “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı” çalışması kapsamında, 2018 yılında 284 inşaat sahası denetlenmiş ve 52,8 ton asbest atığının bertarafı sağlanmıştır.

2015 yılında başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 2119 inşaat sahası denetlenmiş, marley,kazan, eternit ve diğer malzemeler olmak üzere toplam 796,8 ton asbest atığı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmiştir.

Asbest Verileri

2015

2016

2017

     2018

Denetlenen İnşaat Sahası Sayısı

421

796

618

284

Asbest Tespit Edilen Bina Sayısı

134

207

221

103

Bertaraf Edilen Asbest Atığı Miktarı

81,3 ton

386 ton

276,7 ton

52,8 ton

Ayrıca, İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı Projemiz 35 üye belediyenin 103 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü almıştır.

Kadıköy Belediyesi Asbest Ücret Tarifesi