İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü

İnşaat Sahalarında Asbest Atıklarının Kontrolü

İlgili Yönetmelik: 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve 28539 sayılı Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye’de ilk kez Belediyemiz tarafından uygulanmaya başlanan ve halk sağlığını korumak amacıyla başlatılan ve İnşaat sahalarındaki tehlikeli atıkların (asbest, floresan, paratoner, PCB vb.) bertarafı ile geri dönüştürülebilir atıkların (kağıt, cam, metal, plastik, karton vb.) kazanımının sağlanması aşamalarından oluşan “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı” çalışması kapsamında, 2020 yılında 158 inşaat sahası denetlenmiş 23 inşaat sahasında asbestli malzeme tespit edilmiş; 5 binada marley (4.385 kg), 12 binada kazan (5.050 kg) ve 6 binada eternit (14.330 kg) olmak üzere toplam 23.765 kg asbest atığının bertarafı sağlanmıştır. Ayrıca 1 adet inşaata çevreyi kirletmekten dolayı 20.238,00TL idari para cezası uygulanmıştır.

 

 

 

 

2015 yılında başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 2263 inşaat sahası denetlenmiş, marley,kazan, eternit ve diğer malzemeler olmak üzere toplam 814,33 ton asbest atığı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmiştir.

Asbest Verileri

2016

2017

 

2018

2019

2020

Denetlenen İnşaat Sahası Sayısı

796

618

284

144

158

Asbest Tespit Edilen Bina Sayısı

207

221

103

21

23

Bertaraf Edilen Asbest Atığı Miktarı

386 ton

276.7 ton

52.8 ton

17.53 ton

23.76 ton

Kadıköy Belediyesi Asbest Ücret Tarifesi


İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı Projemiz 35 üye belediyenin 103 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü almıştır.