Making City Project

Making City Project

Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 “Araştırma ve İnovasyon Programı” tarafından finanse edilen büyük ölçekli tanıtım projesi olan “Making City” 9 ülkeden 34 ortağı bir araya getirmektedir. Aralık 2018–Kasım 2023 tarihleri arasında 60 ay boyunca devam edecek olan Proje, Pozitif Enerji Bölgesi (PED) konseptini takiben düşük karbonlu şehirlere yönelik kentsel enerji sistemi dönüşümünü ele almayı ve göstermeyi hedeflemektedir.

CARTIF Teknoloji Merkezi tarafından koordine edilen projede mevcut çalışmaları ve enerji geçişi konusundaki taahhütleri doğrultusunda Groningen (Hollanda) ve Oulu (Finlandiya) “uygulayıcı” Kadıköy Belediyesi’nin de aralarında olduğu León (İspanya), Bassano del Grappa (İtalya), Poprad (Slovakya), Vidin (Bulgaristan) ve Lublin (Polonya) 6 yerel yönetim ise “izleyici” olarak projede yer almaktadır.

Projenin amacı, mevcut olan planlarla (SEAP / SECAP, SUMPs, Digital Agendas, vb.) ve yol haritalarıyla uygun şekilde birleştirilen uzun vadeli bir yaklaşımla, kentsel enerji dönüşümüne rehberlik etmektir. 6 izleyici yerel yönetimin; uygulayıcı şehirlerde yapılan enerji dönüşümünü ve mevcut uygulamaları gözlemleyerek, kendi yerel yönetim sınırları içerisinde seçilmiş olan bölgelerde enerji dönüşüm planlarını hazırlanmasını sağlamaktadır.

Aralık ayında İspanya’da gerçekleştirilen ve Kadıköy Belediyesi olarak katılım sağladığımız proje açılış toplantısında kurumumuzun bugüne kadar gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları ve hedefleri ile Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Planı Projesi kapsamında hazırlanan planlar katılımcılarla paylaşılmıştır.