Kadıköy'ün Hava Kalitesi'nin ve Sıcaklık Dağılışı'nın Belirlenmesi Çalışmaları

Kadıköy'ün Hava Kalitesi'nin ve Sıcaklık Dağılışı'nın Belirlenmesi

“İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi”nin devamı olan çalışma kapsamında; halk sağlığını, özellikle kırılgan nüfusu, olumsuz etkileyen hava kirliliği ve sıcak hava dalgası/ısı adası etkisi gibi acil durumların tespiti ve erken uyarı için “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi”ne veri aktarımını sağlamak adına İlçemizde kurulmuş olan 23 hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazından sürekli olarak veri aktarımı sağlanmaktadır.

Hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazlarından veritabanına giden sonuçların analizi, anlık olarak "Kadıköy Belediyesi Çevre İzleme ve Uyarı Sistemi" web paneline aktarılmaktadır. Şu anda halka açık olarak izlenebilen sistem ile Kadıköylüler mahallelerine göre hava kalitesi ve sıcaklık dağılışını grafikler ve haritalar üzerinden takip edebilmektedir.