İklim Değişikliği Adaptasyon Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları” doğrultusunda enerji, su yönetimi ve adaptasyon başlıklarındaki çalışmalarımız devam etmektedir.


İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi

Belediyemiz Horizon 2020 Avrupa Komisyonu Research Executive Agency 08.01.2020 tarih ve 741677 sözleşme numaralı “İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi” ile hibe almaya hak kazanmış ve Proje 2021 yılı Haziran ayında başarıyla tamamlanmıştır. Detaylı bilgi için.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kadıköy'ün Hava Kalitesi'nin ve Sıcaklık Dağılışı'nın Belirlenmesi

“İklim Uyum Sürecinde Toplumsal Direncin Arttırılması Projesi”nin devamı olan çalışma kapsamında; halk sağlığını, özellikle kırılgan nüfusu, olumsuz etkileyen hava kirliliği ve sıcak hava dalgası/ısı adası etkisi gibi acil durumların tespiti ve erken uyarı için “Kadıköy Belediyesi Çevresel İzleme ve Erken Uyarı Sistemi”ne veri aktarımını sağlamak adına İlçemizde kurulmuş olan 23 hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazından sürekli olarak veri aktarımı sağlanmaktadır.

Hava kalitesi ve sıcaklık / nem ölçüm cihazlarından veritabanına giden sonuçların analizi, anlık olarak "Kadıköy Belediyesi Çevre İzleme ve Uyarı Sistemi" web paneline aktarılmaktadır. Şu anda halka açık olarak izlenebilen sistem ile Kadıköylüler mahallelerine göre hava kalitesi ve sıcaklık dağılışını grafikler ve haritalar üzerinden takip edebilmektedir.

 


Kadıköy Belediyesi Yağmur Suyu Toplama Çalışmaları

Stratejik Plan’da yer alan doğal kaynakların korunması amacıyla hizmet birimlerimizde enerji ve su verimliliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek faaliyeti kapsamında Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi, Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu ve Kayışdağı Hizmet Birimi'nde yağmur suyu hasadına yönelik sistemler kurulmuştur. Kurulan sistemlerde verimliliğin arttırılması için yağmur oluklarında bakım-onarım çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

Su kaynaklarımızı korumak ve suyu verimli kullanabilmek için kurulan Yağmur Suyu Toplama-Depolama ve Sulama Sistemleri ile yüzeysel akışla kaybettiğimiz yağmur suları, bina yağmur oluklarının bağlandığı su deposunda toplanıp, hasat edilerek, Ekolojik Yaşam Merkezimizde bahçeye kurulan damla sulama sistemi ile Öğrenci Yurdumuzda sifonlar ve bahçe sulama ile Kayışdağı Birimimizde ise araç yıkama ve temizlik araçlarımızda tekrar kullanılmaktadır. 2021 yılında toplanan ve yeniden kullanılan yağmur suyu miktarı toplam 500 ton’dur.