Adımını Yeşil Atan Adımlar

Kadıköy Belediyesi olarak katılım sağladığımız Covenant of Mayors kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planında; 2020 yılına kadar Kadıköy İlçesi Karbon Salımlarının %20 oranında azaltılmasına yönelik “aydınlatma, binalar, ulaşım ve toplumsal bilinçlendirme” başlıklarında proje öngörüleri yer almaktadır.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planında, Toplumsal Bilinçlendirme projeleri kapsamında; 2016 yılı Aralık ayında Kadıköy İlçesindeki, 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan; Adımını Yeşil Atan Okullar Projesindeki amaç çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin küçük yaşta geliştirilmesi, geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye geri kazandırılması, iklim değişikliğinin etkileri, su ve enerji tasarruf yöntemleri ile sürdürülebilir çevre konusunda yapılacak uygulamalı eğitim ve atölye çalışmaları ile öğrenci ve öğretmenlerde kalıcı davranış değişiklikleri yaratmaktır.

Proje kapsamında yıl boyunca aylık periyotlar halinde 1 gün sürecek ve 5 aşamalı olarak gerçekleşecek olan eğitimler 45 dakikalık bir teorik eğitim ve eğitim sonrasında konuyla ilgili yapılan atölye çalışmaları ile desteklenmektedir.

Adımını Yeşil Atan Okullar Projesi yalnızca okullarda verilecek eğitimleri değil, çevre dostu okul yapısının oluşturulması, okul içerisinde atık yönetim sisteminin kurulması, okulun enerji ve su verimli hale getirilmesi gibi çevresel faktörleri de kapsayan bir proje olarak planlanmıştır. Gelecek dönemlerde farklı sponsorlar ve fonlar aracılığıyla da projeye destek verilmesi, okulların çevresel açıdan etkin olmaları yönünde bir takım çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Öğrencilere her eğitim sonrası konuyla ilgili çalışmalar yapabilecekleri araştırma konuları verilmektedir. Proje eğitimleri ve yapılan atölye çalışmaları sonrasında öğrencilerin araştırma yaptıkları konular ile ilgili edindikleri bilgileri evlerinde velilerine; okullarında ise öğretmenlerine aktararak; çevre, atık yönetimi, iklim değişikliği ve enerji verimliliğine yönelik okul panoları hazırlanması, okulların projeyle ilgili çalışmalarının sosyal medyada oluşturulan sayfada paylaşılması sağlanmaktadır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim bilgileri ve öğrencilerin bu yönde yaptığı tüm çalışmalar Çevre Haftası Etkinliklerinde sergilenmektedir.