Ambalaj Atıkları

Ambalaj Atıkları

İlgili Yönetmelik: 27.11.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

2011 yılında tamamlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda, 2008 yılında hizmete giren Atık Koordinasyon Merkezi yönetiminde ve 1999 yılında hizmete giren Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonunda; 2014-2020 yıllarında toplam 63.255 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır.

İlçemizde 2000 yılından beri devam etmekte olan ambalaj atıklarının toplanması faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında 6.922 ton ambalaj ve 4.287 ton cam ambalaj atığı olmak üzere toplam 11.209 ton ambalaj atığı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmıştır. Ayrıca, 702 adet ambalaj atık kutusu dağıtılmış ve belirlenen lokasyonlara 45 adet ambalaj atık kumbarası yerleşimi sağlanmıştır.


SOKAKLARA GÖRE AMBALAJ ATIK TOPLAMA GÜNLERİ PROGRAMI


SOKAKLARA GÖRE AMBALAJ ATIK TOPLAMA HARİTASI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GERİ DÖNÜŞÜM MECLİS KARARI

09.12.2015 tarih ve 2015/177 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı ile kentsel yenileme sürecinde yenilenen bina ve sitelerde daire sayısına yeterli atık biriktirme alanı ayrılması ve iskan aşamasında geri dönüşüm konteynerı alımının kontrolünün sağlanarak, İskan Komisyonuna Müdürlüğümüz tarafından uygunluk raporu verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Aralık ayı sonunda başlayan uygulamada; yapı kullanım izin belgesi alma aşamasında başvuruda bulunan binaların geri dönüşüm konteyner alanlarının uygunluğu, Atık Koordinasyon Merkezi ekiplerimizce kontrol edilmektedir.

İSKAN AŞAMASINDA GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KONTEYNER ALANI KONTROLÜ

09.12.2015 tarih ve 2015/177 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı ile kentsel yenileme sürecinde yenilenen bina ve sitelerde daire sayısına oranla atık biriktirme alanı ayrılması ve iskan aşamasında geri dönüşüm konteyneri alımının kontrolü sağlanarak, İskan Komisyonuna Müdürlüğümüz tarafından uygunluk raporu verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

2020 yılında iskan belgesi alma aşamasında başvuruda bulunan 221 binada; atık yönetim sistemi kurulmuş, 255 konteyner ve 2.179 ambalaj atık biriktirme kutusunun uygunluğu, Atık Koordinasyon Merkezi ekiplerimizce kontrol edilmiştir.

Ambalaj Atığı Nedir?

  • Kağıt - karton - mukavva
  • Cam şişe ve kavanozlar
  • Metaller(kola kutuları, teneke kaplar, konserve kutuları)
  • Plastikler (su, meşrubat, sıvı yağ ambalajları, deterjan kapları vb.)
  • Kompozit(Süt ve meşrubat kutuları, çorba paketleri, cips vb.paketler),